Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 18.09.2021 : 1
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 267527
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 03.08.2006    RUS   ENG  

"Духовна пристань": Богоугодна справа - єднання нашого народу

Власне, таким був лейтмотив VII з'їзду Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, що 29 липня 2006 р. проведено на о. Хортиця, у Запорiжжi.

Голова ВДПД, Гетьман Українського Реєстрового Козацтва, член-кореспондент НАН України, доктор богослов'я, доктор технiчних наук, ректор Донецького державного iнституту штучного iнтелекту, професор Анатолiй Шевченко, тi, хто виступили, заявили, що ВДПД - чи не єдина в Українi полiтична сила, життєдiяльними завданнями якої стали об'єднання всього українського народу навколо iдеї миру, злагоди, зростання загальнонацiонального добробуту i толерантного ставлення до вибору кожного громадянина, втiлення у життя нацiональної iдеї "Бог-Народ-Україна".

Йшлося у передачi "Духовна пристань" також, про рiвноапостольну Марiю Магдалину з мiста Мигдал-Ель, яка була зцiлена Спасителем, супроводжувала Його у мандрах, була пiд час Його розп'яття, сидiла бiля гробу Христового i стала свiдком Iсусового Воскресiння...

Доктор богослов'я Анатолiй Шевченко вiдзначив, що святi люди, за натхненням Духа Святого, пророкували, вчили людей iстинної вiри i благочестя, творили рiзнi знамення та чудеса. Особливе мiсце серед них займав Пророк Iлля.

На головну сторінку