Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 18.09.2021 : 2
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 267528
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 04.01.2007    RUS   ENG  

"Духовна пристань": "Христос народжується, славiте..."

"Христос народжується, славiте; Христос з небес, зустрiчайте: Христос на землi, возносьтеся! Нехай спiває Господевi вся земля, нехай люди спiвають, бо Вiн прославився".

Ця початкова пiсня канону виражає глибокий змiст пiсень, що звучать пiд час всенiчного бдiння во славу Iсуса Христа i стала лейтмотивом першої у 2007 роцi радiопередачi "Духовна пристань". Її майже три роки потому, у Рiк Духовностi на Донеччинi, заснував Голова Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, Гетьман Українського Реєстрового Козацтва, член-кореспондент НАН України, доктор богослов'я, доктор технiчних наук, ректор Донецького державного iнституту штучного iнтелекту, професор Анатолiй Шевченко.

За цей час у ефiрi прозвучало 75-ть 20-хвилинних передач, основним завданням яких стало цiлоспрямоване виховання українських громадян на засадах духовностi i патрiотизму.

Учасник радiопередачi "Духовна пристань", заступник Гетьмана УРК з релiгiйних питань, генерал-полковник УРК, керiвник Центру релiгiєзнавчих дослiджень i мiжнародних духовних стосункiв, доцент ДонДIШI Iгор Козловський саме й наголосив на високому значеннi духовного вiдродження нашого суспiльства, яке стало на шлях до Храму Господнього.

"Для того аби гiдно вiдзначити Рiздво Христове, вiруючi готуються до нього сорокоденним постом, вiдомим пiд назвою Рiздвяний (або Пилипiвка), - зазначив вiдомий вчений. - Часи, здiйснюванi в надвечiр'я Рiздва Христового, вiдрiзняються тим, що на них читають паремiї, Апостол i Євангелiє. Напередоднi свята буває лiтургiя святого Iоана Златоустого, а пiсля лiтургiї - Вечiрня. Прославлення Христа вiдбувається уже пiсля Вечiрнi. Всенiчне бдiння починається великим повечiр'ям, на якому спiвається: "З нами Бог, розумiйте, народи, i пiдкорюйтесь, ось бо з нами Бог!".

Значну частину радiопередачi Iгор Козловський присвятив визначнiй подiї у життi Донецького державного iнституту штучного iнтелекту, на територiї якого, напередоднi Рiздва Христового, завершено церкву, храм Живого Бога, власне, лабораторiю духовного виховання, де студенти факультету фiлософiї i релiгiєзнавства вузу вивчатимуть, вiдправлятимуть служби, обряди рiзних релiгiйних конфесiй, а вiруючi у молитвi наблизяться до нашого Господа...

Христос народжується, славiте...

На головну сторінку