Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 18.09.2021 : 1
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 267527
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 06.11.2006    RUS   ENG  

Двi партiї - мета одна!

Спiлкування iз такою непересiчною людиною, якою, безумовно, є колишнiй голова Верховної Ради України, голова Народної партiї України, вiдомий вчений-iсторик, вiце-президент НАН України Володимир Литвин, додало донеччанам iнформацiї щодо розвитку соцiально-економiчної та полiтичної ситуацiї у нашiй державi. А вона сьогоднi, погодьтеся, надзвичайно багата на непередбачуванi колiзiї, у яких iнколи складно зорiєнтуватися навiть освiченiй людинi.

За таких умов, акцентував на зустрiчi представникiв наукової, культурно-мистецької iнтелiгенцiї Донецька iз поважним київським гостем Голова Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, Гетьман Українського Реєстрового Козацтва, член-кореспондент НАН України, доктор богослов`я, доктор технiчних наук, ректор Донецького державного iнституту штучного iнтелекту, професор Анатолiй Шевченко, двi полiтичнi сили - ВПДП i НПУ - мають зосередитися на об'єднаннi нацiї вiд Сходу до Заходу, вiд Пiвночi до Пiвдня.

Сучасний етап українського державотворення, вiдзначили лiдери партiй, вiд кожного iз нас вимагає особливо вдумливого, виваженого, iрунтовного аналiзу процесiв вiдродження моральних цiнностей українського народу з метою подальшої розбудови незалежної України на високодуховнiй основi. Цiй благороднiй справi особливо притаманнi патрiотизм - любов до рiдної України, що ВПДП та НПУ мають повсякденно виховувати у молодого поколiння.

Анатолiй Шевченко i Володимир Литвин наголосили також на активiзацiї спiвробiтництва iз творчою, особливо науковою, iнтелiгенцiєю, яка складає передову елiту української нацiї.

На головну сторінку